Voorbereiden Accountant

Counters, bureau voor administratie en advies, is het ideale voorportaal in uw gang naar de registeraccountant.

Wanneer u verplicht bent voor het samenstellen van uw jaarverslag met een accountant te werken kunt u een groot deel van het financieel dossier zelf al voorbereiden door Counters in te schakelen. U kunt daarmee de kosten aanzienlijk beperken.

In hoeverre verschilt Counters met de (register)accountant?

Een accountantskantoor heeft meer bevoegdheden, maar een groot deel van het werk komt overeen. Wij werken daarom veelvuldig samen. Of u nu een accountant uit ons netwerk kiest of zelf iemand aandraagt, wij garanderen dat uw accountant direct aan de slag kan met een uitstekend voorbereid dossier. Hij is minder tijd kwijt aan uw jaarverslag omdat zijn werk wordt beperkt tot advies en controle.