Loonadministratie

Wilt u uw loonadministratie voor de volle 100% goed doen, dan moet u zich continu bijscholen in het arbeidsrecht en de ontwikkelingen binnen het sociale verzekeringen- en loonbelastingstelsel op de voet volgen. Dit valt voor een kleinere onderneming niet altijd mee.

Up-to-date blijven op dit gebied kost tijd. Bovendien is het bijhouden van de loonadministratie specialistisch werk. Werknemers het juiste loonstrookje overhandigen en het juiste salaris uitbetalen is een klus die elke maand weer terugkomt en dit verhoogt bij veel bedrijven de werkdruk. Counters, bureau voor administratie en advies, neemt u dit werk graag uit handen.

Counters is dus ook uw partner voor:

  • Verzorgen van de salarisadministratie, inclusief salarisstroken
  • Uw maandelijkse loonbelastingopgaven
  • De verzuimregistratie
  • Vragen over arbeidsrecht
  • Vragen over sociale verzekeringen