Kwaliteitsborging

KWALITEIT

Een dossier zit bij Counters, administratie en advies, gewoon goed in elkaar. Onze kwaliteit wordt onder andere bewaakt door de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) die ons elke vijf jaar accrediteert.

De NOAB controleert onze dossiervorming via een kwaliteitshandboek en stelt strenge eisen aan opleiding en ervaring. Daarnaast verplicht de NOAB haar leden en hun medewerkers tot permanente scholing. De NOAB heeft met dit kwaliteitspakket harde afspraken gemaakt bij banken en de fiscus.daarmee garant staan voor een vlotte acceptatie.van jaarverslagen, financieringsaanvragen, etc.

NETWERK

Counters, administratie en advies, werkt samen met meerdere strategische partners. Stuk voor stuk specialisten waarmee we telkens weer aantoonbare resultaten bereiken. Dat zijn accountants, fiscalisten, advocaten en notarissen. Mocht het voor u van toepassing zijn, dan maken wij van ons netwerk gebruik, maar uiteraard alleen met uw goedkeuring.

PARTNERS

  • Advocabo: een internationaal samenwerkingsverband tussen advocaten met bewezen kwaliteit
  • Lions Club Loon op Zand: lokale vestiging van deze wereldwijde organisatie die een bijdrage wil leveren aan de samenleving
  • …etc